A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kanada - Průvodce

Studiem historie této země se dá pochopit mnoho vlastností a rysů zdejších obyvatel, jejich jazyk, náboženství a tak trochu i povaha. Přečtěte si informace o těch nejdůležitějších událostech z historie státu, možná si pak snadněji odpovíte na otázky, jako například proč se někde hovoří francouzsky, někde anglicky, někde oběma jazyky, odkud se vzal místní slang atd.

Před dávnými časy… První obyvatelé se na kontinent dostali před třiceti tisíci lety z Asie přes Beringovu úžinu a pak přes Aljašku – byli to předkové pozdějších Eskymáků (Inuitů). Později kolem roku 1000 se na území Severní Ameriky dostali Vikingové, jako první se uvádí Leif Eriksson, ale ti zde nikdy trvale nezůstali a území neosídlili. Leif Eriksson se často uvádí i jako první objevitel Ameriky – téměř půl tisíciletí před Kryštofem Kolombem. Původní obyvatelé, indiáni Irokézové vytvořili na jihu Kanady první kmenový svaz.

Jak zámořské objevy pokračovaly… Pět let po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem se u břehů New Foundlandu vylodila první anglická loď a s ní italský mořeplavec Giovanni Cabot. Pak se sem dostávali hlavně Francouzi – od šestnáctého století začínají pronikat i do vnitrozemí. O sto let později, v roce 1605 bylo založeno první francouzské město - Port Royal. Toto období je časem známých jmen, objevitelů Francouzů Jacquese Cartiera a Samuela de Champlaina (ten založil město Quebec, které se stalo hlavním městem francouzské kolonie).

Vraťme se k původním obyvatelům… Irokézům se samozřejmě rozpínavost kolonizátorů nelíbila, ale proti vyspělým zbraním Francouzů neměli šanci. Ti v průběhu sedmnáctého století čím dál tím víc pronikali do vnitrozemí a na západ – dostali se až k řece Mississippi. Byli tu však také Angličané, vedené Lordem Hudsonem. Ti v okolí Hudsonova zálivu založili kolonii Nová Anglie.

Kolonizátoři se bijí mezi sebou… První válka mezi Angličany a Francouzi proběhla už v letech 1689 - 97, vrchol ale nastal až v osmnáctém století, kdy Britové během sedmileté války (1756 - 63) dobyli města Quebec a Montreal . Konec války přinesl až v roce 1763 Pařížský mír – tím se Francie vzdala všech svých kanadských kolonií, kromě ostrovů St. Pierre a Miquelon. Jak víme ze studia evropských dějin – toto nebyl jediný spor mezi Angličany a Francouzi.

Kam mají prchnout Britové žijící v USA? Během války za nezávislost v USA (1775 - 83) neměli Britové, žijící ve Spojených státech jinou možnost, než hledat azyl právě u svých krajanů žijících v Kanadě. Provincie Quebec byla v té době mnohem rozsáhlejší, než je dnes – zahrnovala také Ontario , které se koncem osmnáctého století odtrhlo a vytvořilo tak jižní provincii právě s anglicky mluvícím obyvatelstvem, které přišlo ze Spojených států.

Jak se provincie postupně spojovaly… Na západě v povodí řeky Fraser bylo objeveno zlato a založeno město Victoria, které se později stalo hlavním městem provincie Britská Kolumbie (vznikla roku 1858).

Později v roce 1867 vzniklo dominium, které zahrnovalo provincie Quebec , Ontario , Nové Skotsko a Nový Brunswick . Tím se odstartovala doba připojování dalších území, a tak začala vznikat Kanada, jak ji známe dnes. V roce 1870 byla připojena Manitoba a o rok později Britská Kolumbie. Za další dva roky Ostrov Prince Eduarda a v roce 1898 teritorium zvané Yukon. Počátkem dvacátého století, v roce 1905 se připojily Saskatchewan a Alberta . Jako poslední se k dominiu přidal Newfoundland – až v roce 1946. Nejmladším územím je teritorium Nunavut , které vzniklo až v roce 1999.

Z trochu modernějšího soudku… Koncem devatenáctého století, konkrétně v roce 1896 bylo v údolí řeky Klondike na Aljašce nalezeno zlato a vypukla známá „zlatá horečka“. Přílivem zlatokopů a těžké techniky trpěli hlavně původní obyvatelé. Vyvolali dokonce vzpouru, ale ta byla potlačena.

Během první světové války podporovala Kanada Dohodu, tím získala od Britského společenství větší autonomii v otázkách rozhodování a územní samosprávy.

Poslední trendy v dějinách ukazují, že obyvatelé frankofonní provincie Quebecu chtěli získat určitou nezávislost na zbytku území. Během šedesátých a sedmdesátých let vedli místní nacionalisté kampaň za odtržení provincie Quebec od Kanady, ale roku 1980 bylo vyhlášeno referendum a obyvatelé tyto snahy zhatili. I druhé referendum v roce 1995 na stejné téma potvrdilo, že obyvatelé Quebecu se cítí být Kanaďany a odtržení řekli jasné NE.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA